Izjava o zaštiti podataka


1. Pregled zaštite podataka


Opće informacije


Sljedeće informacije pružit će vam jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kadaposjetite ovu web stranicu. Izraz "osobni podaci" obuhvaća sve podatke koji se mogu koristiti za vašu osobnuidentifikaciju. Za detaljne informacije o predmetu zaštite podataka, molimo pogledajte našu Izjavu o zaštitipodataka koju smo uvrstili ispod ovog teksta.


Pohrana podataka na ovoj web stranici


Tko je odgovorna strana za pohranu podataka na ovoj web stranici (tj. "Voditelj obrade")?


Podatke na ovoj web stranici obrađuje operater web stranice, čiji su kontakt podaci dostupni u odjeljku„Podaci o odgovornoj osobi“ u ovoj Izjavi i zaštiti podataka.


Kako bilježimo vaše podatke?


Vaše podatke prikupljamo kao rezultat vašeg dijeljenja podataka s nama. To mogu biti, na primjer, podaci kojeunesete u naš kontakt obrazac.


Drugi će podaci biti pohranjeni od strane naših informatičkih sustava automatski ili nakon što pristanete na njihovu pohranu tijekom vašeg posjeta web stranici. Ti podaci sadrže prvenstveno tehničke podatke (npr.web preglednik, operativni sustav ili vrijeme pristupanja web stranici). Ovi se podaci automatski pohranjujukada pristupite ovoj web stranici.


U koje svrhe koristimo vaše podatke?


Dio informacija generira se kako bi se zajamčilo funkcioniranje web stranice bez pogrešaka. Ostali podacimogu se koristiti za analizu vaših korisničkih navika.


Koja prava imate što se tiče vaših podataka?


Imate pravo u bilo kojem trenutku primati informacije o izvoru, primateljima i svrsi obrade vaših arhiviranihosobnih podataka bez potrebe za plaćanjem naknade za taj pristup. Također imate pravo zahtijevati da se vašipodaci isprave ili uklone. Ako ste dali privolu na obradu podataka, imate mogućnost opozvati svoju privolu ubilo kojem trenutku, što će utjecati na svu buduću obradu podataka. Štoviše, imate pravo zahtijevati da seobrada vaših podataka ograniči pod određenim okolnostima. Nadalje, imate pravo podnijeti žalbu nadležnoj nadzornoj agenciji.


Molimo vas, nemojte se ustručavati kontaktirati nas u bilo kojem trenutku ako imate pitanja u vezi s ovim ili bilokojim drugim temama u vezi sa zaštitom podataka.


Alati za analizu i alati trećih strana


Postoji mogućnost da će se vaši obrasci pregledavanja statistički analizirati kada posjetite ovu web stranicu.Takve se analize provode prvenstveno s onime što nazivamo programima za analizu.


Za detaljne informacije o tim programima za analizu pogledajte našu izjavu o zaštiti podataka u nastavku.


2. Mreže za hosting i isporuku sadržaja (CDN)


Vanjski hosting


Ovoj web stranici usluge hostinga pruža vanjski pružatelj usluga (domaćin). Osobni podaci prikupljeni na ovoj web stranici pohranjuju se na poslužiteljima domaćina. Oni mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, IPadrese, zahtjeve za kontakt, metapodatke i komunikacije, podatke o ugovoru, podatke o kontaktima, imena,pristupe web stranici i druge podatke generirane putem web stranice.


Domaćin se koristi u svrhu ispunjavanja ugovora s našim potencijalnim i postojećim strankama te uinteresu sigurnog, brzog i učinkovitog pružanja naših internetskih usluga od strane profesionalnog pružatelja usluga.


Naš domaćin obrađivat će vaše podatke samo onoliko koliko je potrebno da ispuni svoje obveze izvršavanja ida slijedi naše upute u vezi s tim podacima.


Koristimo sljedećeg domaćina:


1&1 IONOS SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur
Deutschland


Izvršenje ugovora o obradi podataka


Kako bismo zajamčili obradu u skladu s propisima o zaštiti podataka, s našim smo domaćinom sklopili ugovor oobradi podataka.


3. Opće informacije i obvezne informacije


Zaštita podataka


Operateri ovih web stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu vaših osobnih podataka. Stoga s vašim osobnimpodacima radimo kao s povjerljivim informacijama i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka iovom Izjavom o zaštiti podataka.


Kad god koristite ovu web stranicu, prikupljat će se razni osobni podaci. Osobni podaci obuhvaćaju podatkekoji se mogu koristiti za vašu osobnu identifikaciju. Ova Izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatkeprikupljamo kao i svrhe u koje koristimo ove podatke. Također objašnjava kako i u koju svrhu se podaciprikupljaju.


Ovim putem ističemo da prijenos podataka putem Interneta (tj. putem e-mail komunikacije) može bitipodložan sigurnosnim prazninama. Nije moguće u potpunosti zaštititi podatke od pristupa trećih strana.


Podaci o odgovornoj stranci


Voditelj obrade podataka na ovom web mjestu je:


Adriatic Management d.o.o.
Put sv. Lovre od Ostroga 35
21215 Kaštel Lukšić
Croatia


Telefon: +385 22 295 094


E-mail: contact@Adriatic-Management.com


Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba koja samostalno ili zajedno s drugima donosi odluke o svrhama iresursima za obradu osobnih podataka (npr. imena, adrese e-pošte itd.).


Trajanje čuvanja podataka


Ako u ovoj Izjavi o zaštiti podataka nije preciznije navedeno razdoblje čuvanja podataka, vaši će se osobnipodaci čuvati kod nas sve dok svrha zbog koje su prikupljeni više neće postojati. Ako zatražite opravdanimzahtjevom za brisanje ili opozovete svoj pristanak na obradu podataka, vaši će se podaci izbrisati, osim akonemamo drugih zakonski dopuštenih razloga za čuvanje vaših osobnih podataka (npr. razdoblja čuvanjapodataka prema poreznom ili trgovačkom pravu); u potonjem će se slučaju brisanje dogoditi nakon što tirazlozi prestanu vrijediti.


Opoziv vaše privole za obradu podataka


Širok raspon transakcija obrade podataka moguć je samo uz vašu izričitu privolu. Također možete u bilokojem trenutku opozvati bilo koju privolu koji ste nam već dali. To neće utjecati na zakonitost bilo kojegprikupljanja podataka koje se dogodilo prije vašeg opoziva.


Pravo na prijenos podataka


Imate pravo zahtijevati prijenos svih podataka koje automatski obrađujemo na temelju vaše privole ili radiispunjenja ugovornih obveza, na način da iste ustupimo vama ili trećoj strani u uobičajenom, strojno čitljivomformatu. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugom voditelju obrade, to će se učiniti samo ako je totehnički izvedivo. 


SSL i / ili TLS šifriranje


Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivog sadržaja, kao što su narudžbenice ili upiti koje nampredate kao operateru web stranice, ova web stranica koristi SSL ili TLS sustav šifriranja. Šifriranu vezu možete prepoznati provjerom prebacuje li se adresni redak preglednika s "http: //" na "https: //", a također ipojavom ikone zaključane brave u retku preglednika.


Ako je SSL ili TLS šifriranje aktivirano, podatke koje nam šaljete ne mogu čitati treće strane. 


Informacije o ispravljanju i uklanjanju podataka


U okviru primjenjivih zakonskih odredbi, imate pravo u bilo kojem trenutku zatražiti podatke o vašimarhiviranim osobnim podacima, njihovom izvoru i primateljima, kao i svrhu obrade vaših podataka. Takođermožete imati pravo na ispravljanje ili brisanje podataka. Ako imate pitanja o ovoj temi ili bilo koja druga pitanjao osobnim podacima, slobodno nas kontaktirajte u bilo koje vrijeme.


Pravo zahtijevati ograničenja obrade


Imate pravo zahtijevati ograničenje obrade koja se odnosi na obradu vaših osobnih podataka. Da biste to učinili, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku. Pravo zahtijevati ograničenje obrade primjenjujese u sljedećim slučajevima:   • U slučaju da osporavate točnost svojih podataka koje smo mi arhivirali, obično će nam trebati nekovrijeme da provjerimo taj Tijekom trajanja provjere imate pravo zahtijevati da ograničimoobradu vaših osobnih podataka.

  • Ako je obrada vaših osobnih podataka provedena / provodi se na nezakonit način, imate pravozahtijevati ograničenje obrade vaših podataka umjesto da se zahtijeva brisanje tih

  • Ako nam vaši osobni podaci više ne trebaju, a vi ih trebate za ostvarivanje, obranu ili potraživanjezakonskih prava, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka umjestonjihovog


Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podaci - osim njihovog arhiviranja - mogu obrađivatisamo uz vašu privolu ili za traženje, ostvarivanje ili obranu zakonskih prava ili za zaštitu prava drugih fizičkih ilipravnih osoba ili iz važnih razloga javnog interesa koje navodi Europska unija ili država članica EU-a.


4. Pohrana podataka na ovom web mjestu


Kolačići


Naše web stranice i stranice koriste ono što se uobičajeno naziva "kolačićima". Kolačići su male tekstualnedatoteke koje ne uzrokuju štetu na vašem uređaju. Oni se ili privremeno pohranjuju za vrijeme trajanja sesije(kolačići sesije) ili se trajno arhiviraju na vašem uređaju (trajni kolačići). Kolačići sesije automatski se brišunakon prekida posjeta. Trajni kolačići ostaju arhivirani na vašem uređaju dok ih aktivno ne izbrišete ili dok ih vaš web preglednik automatski ukloni.


U nekim je slučajevima moguće da se kolačići treće strane pohranjuju na vašem uređaju nakon što posjetitenašu web stranicu (kolačići trećih strana). Ovi kolačići omogućuju vama ili nama da iskoristimo određeneusluge koje nudi treća strana (npr. kolačiće za obradu platnih usluga).


Kolačići imaju razne funkcije. Mnogi su kolačići tehnički neophodni, jer određene funkcije web mjesta ne bifunkcionirale kad ih ne bi bilo (npr. funkcija košarice ili prikaz videozapisa). Svrha ostalih kolačića može bitianaliza korisničkih uzoraka ili prikaz promotivnih poruka.


Imate mogućnost da postavite svoj preglednik na takav način da ćete biti obaviješteni o svakom postavljanju kolačića i da dopustite prihvaćanje kolačića samo u određenim slučajevima. Također možete isključitiprihvaćanje kolačića u određenim slučajevima ili općenito ili aktivirati funkciju brisanja za automatskouklanjanje kolačića kada se preglednik zatvori. Ako su kolačići deaktivirani, funkcije ove web stranice mogu bitiograničene. 


U slučaju da se koriste kolačići treće strane ili ako se kolačići koriste u analitičke svrhe, zasebno ćemo vasobavijestiti u vezi s ovom Izjavom o zaštiti podataka, ako je primjenjivo, tražiti vašu privolu.


Privila za kolačiće s Cookiebot-om


Naša web stranica koristi tehnologiju kolačića – Cookiebot, za pribavljanje vaše privole za pohranuodređenih kolačića na vašem krajnjem uređaju koji će biti usklađen s pravilima zaštite podataka. Isporučiteljove značajke je Cybot A / S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Danska (u daljnjem tekstu "Cookiebot").


Kada posjetite našu web stranicu, uspostavlja se veza s poslužiteljima Cookiebot-a radi dobivanja vašeprivole i pružanja drugih objašnjenja u vezi s upotrebom kolačića. Cookiebot će zatim pohraniti kolačić u vaš preglednik da identificira privolu koji ste dali ili njezino opozivanje. Podaci prikupljeni na ovaj načinpohranjuju se dok ne zatražite da izbrišemo podatke, izbrišete sami kolačić Cookiebot ili svrha zbog koje sepodaci pohranjuju više ne postoji. Prisilne zakonske obveze pohrane ostaju nepromijenjene.


Cookiebot se koristi za dobivanje zakonski potrebne privole za upotrebu kolačića.


Kontakt obrazac


Ako nam dostavite upite putem našeg obrasca za kontakt, podaci navedeni u obrascu za kontakt, kao i bilokoji kontakt podaci koji tamo budu navedeni, pohraniti ćemo u svrhu obrade vašeg upita i u slučaju da imamododatnih pitanja. Nećemo dijeliti ove podatke bez vaše privole.


Podaci koje ste unijeli u obrazac za kontakt ostat će kod nas dok ne zatražite da uklonimo te podatke, opozoveteprivolu za arhiviranje podataka ili ako svrha zbog koje se podaci arhiviraju više ne postoji (npr. nakon što završionaš odgovor na vaš upit). To neće dovoditi u pitanje bilo kakve prisilne zakonske odredbe, posebno razdobljačuvanja podataka.


Zahtjev e-poštom, telefonom ili faksom


Ako nas kontaktirate e-poštom, telefonom ili faksom, vaš ćemo zahtjev, uključujući sve pripadajuće osobnepodatke (ime, zahtjev), pohraniti i obraditi u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Ne prosljeđujemo ove podatke bezvaše privole.


Podaci koje ste nam poslali putem zahtjeva za kontakt ostaju kod nas sve dok ne zatražite da ih obrišemo,opozovete vaš pristanak na njihovu pohranu ili svrha za pohranu podataka prestane (npr. nakon završetkavašeg zahtjeva). Prisilne zakonske odredbe - posebno zakonska razdoblja čuvanja podataka - ostajunepromijenjene.