Pravna obavijest

Adriatic Management d.o.o.

Put sv. Lovre od Ostroga 35
21215 Kaštel Lukšić
Hrvatska

telefon: +385 22 295 094
e-mail: contact@Adriatic-Management.com

 

Director: Mihaly Fügedi, Alexander Geiger
MBS: 060427926, Registracija sud: Trgovački sud u Splitu

OIB: 61393698780
PDV ID broj: HR61393698780

EU rješavanje sporova
Europska komisija pruža platformu za internetsko rješavanje sporova (ODR):https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Naš e-mail: contact@Adriatic-Management.com

Postupak rješavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača
Nismo voljni ili dužni sudjelovati u postupcima rješavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.